Strzyżenie żywopłotów, pielęgnacja zieleni

Usługi ogrodnicze, Wrocław, tel. 504-746-203. Pielęgnacja ogrodów, koszenie trawy, zarośli, sprzątanie
działek. Odbiór odpadów z działki i ogrodu. Przycinanie gałęzi, strzyżenie żywopłotu. Sadzenie krzewów
i drzew. Utrzymanie zieleni, nawożenie, odchwaszczanie. Pomoc w pracach na działce. Koszenie
działek, nieużytków, samosiejek, wysokiej trawy. Przycinanie tui, formowanie i przycinanie krzewów, 
nasadzenia roślin i krzewów. Cennik do uzgodnienia.

Wywóz wyciętych gałęzi, wywożenie liści, trawy z działki, ogrodu, posesji, śmieci, gratów, rzeczy
zbędnych, utylizacja, sprzątanie, działki, porządkowanie ogrodu, terenów, altany, likwidacja, usuwanie  dzikich wysypisk, wywóz śmieci, usługi porządkowe, sprzątanie śmieci, zbieranie, śmieci.
Posprzątanie terenu działki, uporządkowanie ogrodu, wywóz z altany starych mebli. Rozbiórka altany.
Usługi, koszenie zarośli, działki, trawy, wycięcie gałęzi, usługi ogrodnicze, strzyżenie krzewów, żywopłotów.
Koszenie działek, wykaszanie wysokich traw, nieużytków, sprzątanie, działek rekreacyjnych ogrodów.
Karczowanie terenów, oczyszczanie terenu działek wycinanie gałęzi, pielęgnacja żywopłotu oraz wywóz odpadów
Wrocław i okolice. Cennik do uzgodnienia.

Cena ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.  Zapewniamy swój sprzęt i personel oddelegowany do usługi.

Bezpłatny przyjazd i wycena.

tel. 504-746-203

Zobacz nas na:

     

Usługi świadczy www.ekobroker.pl 

Opróżnianie pomieszczeń, wywożenie gratów. wywóz rzeczy.

Sprzątanie grobów, opieka na grobem,  www.posprzataniegrobow.eu

Ogrodnik www.omegaplus.home.pl/uslugi-w-ogrodzie/