Sprawozdanie z odpadów, tel 502-032-782, dokumentacja przekazania odpadów do urzędu, ewidencja odpadów oraz gospodarka odpadami w firmie i zakładzie. Oferujemy przygotowanie sprawozdania zestawienia odpadów medycznych, plastikowych oraz niebezpiecznych ,a także elektronicznych, wytwarzanych odpadów z produkcji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprawozdania  - odpady z przemysłu, produkcji, sadownictwa, przetwórcze kopalin, żywności roślinnej powstające w przetwórstwie i obrocie, tekstyliów, włókien naturalnych, włókien syntetycznych, drewna, papieru i kartonu, ropy i jej pochodnych, chemiczne, gumy, szkła, metali, złom sprzętu technicznego. Innego rodzaju odpady to osady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, budowlane, paleniskowe, pyły i szlamy oraz zanieczyszczona ziemia i osady denne. Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Obsługa firmy w zakresie gospodarowania odpadami prowadzenie dokumentacji z ochrony środowiska. Przekazanie informacji o odpadach do urzędu marszałkowskie. Kontrole z odpadów i wezwanie z ochrony środowiska do uzupełnienia rejestru odpadów. Cena usług z ochrony środowiska jest ustalana indywidualnie. 

tel. 502-032-782

Sprawozdania z odpadów w ochronie środowiska.

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,

Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory,

Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej,

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,

Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,

Sprawozdanie dotyczące rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu,

Sporządzenie bilansu LZO,

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

Ewidencja odpadów, sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań,

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, uiszczanie opłaty produktowej,

Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,

Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej,

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,

Sprawozdanie o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych do dalszego zagospodarowania.

 Zapraszamy do współpracy. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty www.omegaplus.home.pl/sprawozdaniasrodowiskowe
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia www.omegaplus.home.pl/raportsrodowiskowy
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji www.omegaplus.home.pl/pozwolenienaemisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny
 Kontrola z ochrony środowiska, wezwanie z urzędu www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/ 
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.