Równanie terenu, niwelowanie terenu, Wrocław, tel 504-746-203. Usługi na działce, ogrodzie. zasypanie pozostałych po budowie dołów w ziemi oraz  niwelowanie terenu na Twojej działce. Nasza oferta to m. in. rozplantowanie ziemi oraz  wyrównanie placu pod budowę i po jej zakończeniu.  Posprzątanie działki i posesji, wywóz odpadów po remoncie. Uporządkowanie placu budowy. Cennik do uzgodnienia. Usługi ogrodnicze w naszej ofercie to wywóz liści i gałęzi, prace na działce i w ogrodzie. Przygotowanie terenu pod trawnik, zrównanie terenu, nawiezienie ziemi. Przycinanie gałęzi drzew owocowych. Porządkowanie nieużytków i zaniedbanych działek, prace ogrodowe. Cena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia. Zadzwoń  tel. 504-746-203.

sprzątanie działek
porządkowanie ogrodu
wywóz gałęzi
grabienie i wywóz liści
porządkowanie posesji
równanie terenu
rozplantowanie ziemi
zasypanie dołów po budowie
wyrównanie terenu, przywiezienie ziemi
niwelowanie terenu
wyrównanie placu, działki, terenu
przygotowanie terenu działki
nawiezienie ziemi
wywóz odpadów pop budowie
sprzątanie po remoncie
kontener na na odpady,
wywóz odpadów z załadunkiem do kontenera
uporządkowanie placu budowy
usługi ogrodnicze
prace na działce i ogrodzie
uporządkowanie działki
posprzątanie ogrodu
wywóz zbędnych rzeczy, starych mebli.
posprzątanie działki ze śmieci,
wywóz śmieci i podrzuconych odpadów,
inne prace porządkowe.

Wrocław, tel.  504-746-203

  egazetki@o2.pl

 

                         

Sprzątanie strychów i balkonów po gołębiach Czyszczenie po gołębiach

Opróżnianie mieszkań Wrocław. Wywóz starych rzeczy, gabarytów.

Rozbiórka altan, komórki, Rozbiorkaaltanytrzebnica

Usługi świadczy www.ekobroker.pl