Wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji, tel 502-032-782. Wrocław. Oferujemy przygotowanie dokumentu, karta informacyjna przedsięwzięcia niezbędnego do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia w urzędzie jest niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwanej jako decyzja środowiskowa. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji, elektrowni, warsztatu, budowy drogi, zbiornika wodnego, budowy domu, zakładu przemysłowego, magazynu, parkingu, garażu. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu. Cena karty informacyjnej przedsięwzięcia jest ustalana indywidualnie.

Raport oddziaływania na środowisko. Doradzanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782 Reprezentacja klienta w urzędzie w sprawach ochrony środowiska, budowy ekranu akustycznego, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Raport środowiskowy, sprawdzenie, ocena dokumentów, pomoc w procedurze, załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi , zakładu, fabryki czy magazynu. Doradztwo w ochronie środowiska. Pomoc społecznością lokalnym. Odwołanie zaskarżenie od decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji. tel 502-032-782.
Co zawiera raport środowiskowy, jak wykonać raport środowiskowy? W raporcie oddziaływania na środowisko powinien zawierać opisu przedsięwzięcia powinien zawierać opis inwestycji, oddziaływania na środowisko na etapie budowy i eksploatacji. Ponadto opis stanu przyrody w pobliżu inwestycji, obiektów chronionych, obiektów zabytkowych. Wnioskodawca powinien przedstawić w dokumentacji opisy wariantów prowadzonych prac z uzasadnieniem wyboru właściwego wariantu. Należy przeprowadzić analizę skutków dla środowiska w razie niepodjęcia realizacji przedsięwzięcia i analiza skutków prowadzonego przedsięwzięcia w różnych aspektach ochrony środowiska. Ceny raportów środowiskowych do uzgodnienia. Firma lokalizacja Wrocław.


Analiza środowiskowa jest wykonywana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wrocław. Głównym zadanie analizy środowiskowej jest określenie obecnego stanu środowiska naturalnego i jego uwarunkowania w stosunku do planowanej inwestycji. Elementy, które powinna zawierać analiza środowiskowa dotyczą wielu zagadnień środowiskowych np: opis wód powierzchniowych i podziemnych, oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia, wraz z możliwymi zabezpieczeniami akustycznymi, opis zagospodarowania terenu.
Oferujemy różne formy współpracy, m. in. porady ustne, pisemne, konsultacje, analiza dokumentów, opinie, ekspertyzy, reprezentowanie klienta, społeczności, analizy środowiskowe.  Koszt, cennik usługi jest ustalany indywidualnie.  Do każdego zlecenia przedstawiamy indywidualną ofertę.

Budowa, ekrany akustyczne, pomoc, tel 502-032-782, decyzja środowiskowa.
Doradzanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, reprezentacja klienta w urzędzie w sprawach ochrony środowiska, budowy ekranu akustycznego, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Raport środowiskowy, sprawdzenie, ocena dokumentów, pomoc w procedurze, załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki czy magazynu. Doradztwo w ochronie środowiska. Pomoc społecznością lokalnym. Odwołanie zaskarżenie od decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Problem hałasu od drogi, budowy ?. Analiza dokumentacji. tel 502-032-782
http://ekobroker.pl/


Udział społeczeństwa w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg POŚ - zagadnienia ogólne
Procedura udziału społeczeństwa wg POŚ
Elementy procedury udziału społeczeństwa wg POŚ
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(decyzje i zgłoszenia wymagające OOŚ
Przedsięwzięcia wymagające oceny
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000
dokumentacja OOŚ
Informacje o planowanym przedsięwzięciu
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Analiza porealizacyjna 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Ceny do uzgodnienia.

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty www.sprawozdania w firmie.pl
Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne www.operaty wodnoprawne obliczanie.pl
Kontrola z ochrony środowiska, opłata, kobize, odpady,   www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/