Kiedy należy wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Sporządzenia raportu środowiskowego jest wymagane przy realizowaniu inwestycji mających wpływ na ochronę środowiska. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezbędny jest m.in. dla zakładu chemicznego, huty, obiektów branży energetycznej, kopalni, budowie zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków i innych w których mają miejsca procesy chemiczne, produkcyjne i inne rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport środowiskowy może być konieczny dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na przykład stacji benzynowej, warsztatu samochodowego, instalacje produkcyjne, niektóre inwestycje budowy domów, hoteli, ośrodka wypoczynkowego. Raport może być wymagany dla budowy centrum handlowego, punktów usługowych, lokali użytkowych, zakładów przemysłowych, cukrowni, rozbudowę i przebudowę istniejącego zakładu, budowa dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa farmy wiatrowej.

    Co zawiera raport środowiskowy, jak wykonać raport środowiskowy? W raporcie oddziaływania na środowisko powinien zawierać opisu przedsięwzięcia powinien zawierać opis inwestycji, oddziaływania na środowisko na etapie budowy i eksploatacji. Ponadto opis stanu przyrody w pobliżu inwestycji, obiektów chronionych, obiektów zabytkowych. Wnioskodawca powinien przedstawić w dokumentacji opisy wariantów prowadzonych prac z uzasadnieniem wyboru właściwego wariantu. Należy przeprowadzić analizę skutków dla środowiska w razie niepodjęcia realizacji przedsięwzięcia i analiza skutków prowadzonego przedsięwzięcia w różnych aspektach ochrony środowiska.

    Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia? Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zależności od rodzaju inwestycji jest:

- regionalny dyrektor ochrony środowiska dla mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl 

 

 Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, 

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania z ochrony środowiskowa
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia raporty środowiskowe
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji pozwolenie na emisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne operat wodnoprawny
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ochrona środowiska, usługi

Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.