oplaty srodowiskowe kielce

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały uregulowane w Dziale II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 284 ust. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – prawo wodne.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Firma korzystająca ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat środowiskowych. Jeśli w Twojej firmie używane są samochody służbowe, maszyny robocze czy kotły, odprowadzane są ścieki do wód lub do ziemi, zachodzą procesy emisji na przykład, malowanie, spawanie, piaskowanie, lakierowanie, powinieneś obliczyć opłatę środowiskową za korzystanie ze środowiska.

Oferujemy pomoc w rozliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska, a także sporządzeniu sprawozdania do właściwego urzędu.

Wykonujemy:
Obliczanie opłat środowiskowych, za korzystanie ze środowiska.
Wykaz opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, zużycie paliwa, maszyny robocze, itp.
Naliczenie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.



Raporty KOBiZE.

Założenie konta w imieniu zakładu.
Rejestracja firmy w KOBiZE.
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy.
Pomoc w wypełnianiu raportów, zgłoszenie zakładu.
obsługa bieżąca firmy .
wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy z Kobize.
dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
pytanie do Kobize, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu,
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.


Centralny Rejestr, Operatorów, Baza Danych Sprawozdań, F-gazy.

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, fgazy.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie Baza Danych Sprawozdań.
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO ?
Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO)
i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych (w BDS określanych łącznie jako FGC).


Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
Uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach.
Prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO), ewidencji wytwarzanych odpadów.
Przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów.
Sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Obsługa firmy w zakresie odpadów, sprawozdania roczne. Przygotowanie zestawienia odpadów oraz raport z odpadów.
Baza danych o odpadach. Uwaga nowy obowiązek dla firm, zakładów, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami
Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach.

Cennik usług z ochrony środowiska do uzgodnienia.
tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/


Świętokrzyskie, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Końskie, Busko-Zdrój, Jędrzejowów, Staszów.

 

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

 

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja