Naliczanie opłat z ochrony środowiska w firmie. Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.), obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Informacja o opłatach środowiskowych dotyczy wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw. Jeśli masz wątpliwości jak policzyć opłatę za środowisko, jak prawidłowo policzyć opłaty za korzystanie ze środowiska ?

Zgłoszenie raportu Kobize wynika często z kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów ochrony środowiska.

Kogo dotyczą opłaty środowiskowe ?

Zadzwoń tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl 

Uwaga! Zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu.

Opłaty za korzystanie ze środowiska. Firma korzystająca ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat. Opłaty wnosi się za: Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu. Pobór wód, z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych. Składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem). Policzenie opłaty środowiskowej za samochód. Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym zgłaszanym do urzędów ochrony środowiska. Jak policzyć opłatę środowiskową za samochód w firmie ?

Oferta, Usługi

obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska za 2014 i poprzednie lata,
przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
rozwiązywanie problemów z opłatami środowiskowymi,
zgłoszenie opłat środowiskowych do Urzędu Marszałkowskiego,
pomoc w opłatach za środowisko,
wypełnianie opłat za środowisko w firmie,
obliczanie opłat za środowiskowo zaległych, 
Kiedy należy obliczyć opłatę środowiskową, jak obliczyć podatek za  środowisko ?
rejestracja w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, KOBiZE,
sporządzenie zgłoszenia do bazy KOBiZE,
wypełnianie raportu do KOBiZE,
prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,

pomoc i porady z zakresu ochrony środowiska i inne usługi zakresu ochrony środowiska
działalność usługowo doradcza, outsourcing.


   

Kontakt
Ekobroker Małgorzata Jaroszewska
tel.502-032-782
biuro@ekobroker.pl 

NIP 747-117-43-29 REGON 021394511 
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 213883 

Obsługujemy klientów ze wszystkich województw: 
Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Obszar działania.
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium,

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM
 Opłaty środowiskowe oplaty srodowiskowe 
Porady z ochrony środowiska poradu z ochrony środowiska
Strona główna firmy www.ekobroker.pl 
Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsiewziecia 
Raporty do KOBIZE Kobize w firmie, zgłoszenia
 Ochrona środowiska w firmie, Wrocław Ochrona środowiska Wrocław 
Opłaty środowiskowe, Warszawa Oplaty za srodowisko Warszawa 
KOBIZE, zgłoszenie, raporty KOBIZE  Raport do Kobize