Usługi z ochrony środowiska. tel. 502-032-782. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.
Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz 
wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory,
Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
Sprawozdanie z należnej opłaty produktowej,
Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,
Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
Sprawozdanie dotyczące rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach 
recyklingu,
Zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza wprowadzany do systemu KOBIZE,
Informacja dla prowadzących zakład przetwarzania dotycząca ponownego użycia.
Sporządzenie bilansu LZO,
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach służących do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów; 
Ewidencja odpadów,
Sprawozdanie o wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań,
Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, uiszczanie opłaty produktowej,
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu.
Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej,
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania.
Sprawozdanie z  przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia.

 

Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE.

Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy w KOBiZE,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Raport za instalacje,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
Pomoc w wypełnianiu raportów,
obsługa bieżąca firmy w KOBiZE
wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy z Kobize,
dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków,
pytanie do Kobize, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu,
obliczanie w Kobize,
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na  podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu,
rejestracja zakładów,
Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE 

 

Opłaty za środowisko - obliczanie.

obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska za 2014 i poprzednie lata,
przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
rozwiązywanie problemów z opłatami środowiskowymi,
zgłoszenie opłat środowiskowych do Urzędu Marszałkowskiego,
pomoc w opłatach za środowisko,
wypełnianie opłat za środowisko w firmie,
obliczanie opłat za środowiskowo zaległych.
 

  

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty www.sprawozdania w firmie.pl
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia www.wykonanie raportu środowiskowego.pl
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji www.uzyskanie zezwolenia na emisje.pl
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne www.operaty wodnoprawne obliczanie.pl
Szkolenia z kobize, , http://www.omegaplus.home.pl/szkolenia-kobize/ 
 
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.