RAPORT KOBIZE,  Tel. 502-032-782, Wszystkie województwa. 

Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\recykling male logo.jpgRaport do KOBIZE

Kto podlega KOBiZE, jakie są wymagania? Warunki i zgłoszenie firmy w bazie Kobize. Zgłoś swoją firmę do KOBiZE!

Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE,

Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy w KOBiZE,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Raport za instalacje,
Sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
Pomoc w wypełnianiu raportów,
obsługa bieżąca firmy w KOBiZE
wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy z Kobize,
dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków,
pytanie do Kobize, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu,
obliczanie w kobize,
Cena wykonania raportu, zgłoszenia na  podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu,
rejestracja zakładów,
Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ?

 

Zadzwoń tel. 502-032-782

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, raportu zawierającego m. in. informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza; wielkościach produkcji, surowcach i paliwach towarzyszących emisjom.

Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Kobize..

Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\monety.png      Ceny i termin

         Ile kosztuje wykonanie raportu Kobize?. Koszt wykonania raportu i  zgłoszenia na  podstawie przygotowanych informacji jest ustalany indywidualnie dla każdego podmiotu.Etapy współpracy.
Analiza wstępna Państwa potrzeb z w zakresie Kobize, 
Przygotowanie oferty i ceny na wykonanie usługi.
Po akceptacji, zgromadzenie danych źródłowych o emitorach, instalacjach, kotłach i innych rodzajach emisji do środowiska.
Skompletowanie ostatecznej dokumentacji, m in. informacji z opłat środowiskowych.
Założenie konta w bazie Kobize.
Wykonanie raportu kobize na podstawie otrzymanych informacji.
Wygenerowanie raportu końcowego.
Przesłanie emailem raportu Kobize.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\ochrona srodowiska.jpg   OFERTA
Świadczymy usługi dla firm z zakresu ochrony środowiska.
rejestracja w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, KOBiZE,
sporządzenie zgłoszenia do bazy KOBiZE, zgłoszenie instalacji,
wypełnianie raportu do KOBiZE
obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska,
obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, Kobize raport, tel 502-032-782, raporty firm do Kobize Raport Kobize dla stanowiska energetycznego, utworzenie konta i złożenie raportu. Zgłaszanie emisji spalin gazów z kotłów. Obsługa przy sporządzaniu sprawozdań środowiskowych. Konsultacje z zakresu raportu. Wprowadzenie danych do Kobize. Pomoc w zakresie rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Obsługa w zakresie Kobize.
obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
sporządzanie o wysokości należnych opłat,
przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,
sporządzanie sprawozdań z odpadów,
sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki opakowaniami,
roczne sprawozdania dotyczących opłaty produktowej,
sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu,
przygotowywaniu zbiorczych zestawień danych dotyczących odpadów,
 wykonanie karty informacyjnej  przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji,
raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń,
sporządzanie operatów wodnoprawnych.
Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\kontakt icon.png
Kontakt 
      
Ekobroker  Małgorzata Jaroszewska
tel. 502-032-782 
         email: biuro@ekobroker.pl
www.ekobroker.pl
 
Kobize prawo i akty prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) – tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
ZOBACZ NASZE POZOSTAŁE USŁUGII
OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM
Opłaty środowiskowe oplaty srodowiskowe obliczanie
Porady z ochrony środowiska porady z ochrony środowiska
Strona główna firmy www.ekobroker.pl
Karta informacyjna przedsięwzięcia karty informacyjne przedsiewziecia
Raporty do KOBIZE Kobize zarejestrowanie w bazie
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.