KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Tel. 502-032-782 

Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\recykling male logo.jpgKarta informacyjna przedsięwzięcia

  Zgodnie 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to dotyczy przedsięwzięć z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Podstawą do zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny jest prawidłowo wypełniona karta informacyjna przedsięwzięcia.
kontakt tel. 502-032-782

Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\monety.png      Ceny i termin

         Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie.
Koszt wykonania kart informacyjnej przedsięwzięcia podstawie przygotowanych informacji jest uzgadniany indywidualnie. Cena zależy od wielu czynników (np. rodzaju i skali planowanego przedsięwzięcia, rodzaju technologii itp.) oraz od terminu jest ustalana indywidualnie do każdego zlecenia. 

Oferujemy wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, przygotowanie karty informacyjnej niezbędnej do uzgodnień środowiskowych i prowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji wymagana jest w większości inwestycji przebudowy, modernizacji, remontu.
Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\ochrona srodowiska.jpg   O firmie    
Świadczymy usługi dla firm z zakresu ochrony środowiska.
 • obliczanie opłat środowiskowych, za korzystanie ze środowiska,
 • obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
 • obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem,
 • obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • obliczanie opłat za pobór wód,
 • sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki opakowaniami,
 • sporządzanie programów gospodarki odpadami,
 • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, inwestycji
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń
 • pomoc i porady z zakresu ochrony środowiska,
 • zgłoszenia, raporty do KOBIZE,
i inne usługi z zakresu ochrony środowiska w firmie.
Opis: Opis: D:\Desktop\progamgospodarkiodpadami 24122012\images\kontakt icon.png 
Kontakt
     
Ekobroker  Małgorzata Jaroszewska 
tel. 502-032-782
email: biuro@ekobroker.pl
Zobacz nasze filmy na:

Opłaty środowiskowe, raport KOBIZE, rejestracja.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM
 Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, 
 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji uzyskanie zezwolenia na emisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne operaty wodnoprawne obliczanie
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja