Sprawozdania o odpadach, tel 502-032-782, gospodarka odpadami.

Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.

Zasady gospodarowania odpadami w firmie wynikają z Ustawy o odpadach. Prowadząc działalność gospodarczą, w trakcie której wytwarzane są odpady w firmie, należy pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy.
W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
– uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
– sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach,
– prowadzenie kart przekazania odpadów (KPO),
– prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
– prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań,
– przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania opakowaniami, itp
.– sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania opakowaniami, itp.
Obsługa firmy w zakresie odpadów, sprawozdania roczne. Przygotowanie zestawienia odpadów oraz raport z odpadów.
Pamiętaj!
Ustawa o odpadach zakazuje postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.
 
Jak poprowadzić gospodarkę odpadami w Twojej firmie ? – Zadzwoń tel. 502-032-782
 
Sprawozdania z odpadów. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska., sprawozdania z odpadów, tel 502-032-782,
 
Zasady gospodarki odpadami:
 
- zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przy wytwarzaniu.
- gospodarka odpadami zgodne z zasadami ochrony środowiska.
- unieszkodliwiania odpadów z godnie z zasadami ochrony środowiska.

tel. 502-032-782,
biuro@ekobroker.pl 
www.ekobroker.pl

Ekobroker powstał w 2010 roku, aby ułatwić Państwu dostosowanie się do rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Przystosowanie działalności do wymagań prawnych ochrony środowiska z tematów: gospodarka odpadami, sporządzania sprawozdań z ochrony środowiska, przygotowanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, rejestracja i zgłoszenie firmy do krajowej bazy KOBiZE, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzoną inwestycja. Zajmujemy się odpadami w firmie.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,