Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE?

Raport KOBiZE dotyczy firm z wielu branż m.in. firm usługowych, malarni, warsztatów samochodowych, firm gastronomicznych, gabinetów lekarskich, drukarni, firm transportowych, firm produkcyjnych, zakładów obróbki, warsztatów, gabinetów lekarskich, firm budowlanych, stolarni, warsztatów szklarskich, schronisk górskich, firm sprzątających, gabinetów kosmetycznych, stacji paliw, salonu samochodowego, firmy transportowej. Zgłoszenie raportu wynika często z kontroli WIOŚ i innych organów ochrony środowiska.
Kto ma obowiązek zgłosić się do KOBiZE ? – Zadzwoń tel. 502-032-782.


Etapy współpracy:

Analiza wstępna Państwa potrzeb z w zakresie Kobize.
Przygotowanie oferty i ceny na wykonanie usługi.
Po akceptacji, zgromadzenie danych źródłowych o emitorach, instalacjach, kotłach i innych rodzajach emisji do środowiska.
Skompletowanie ostatecznej dokumentacji, m in. informacji z opłat środowiskowych.
Założenie konta.
Wykonanie raportu na podstawie otrzymanych informacji.
Wygenerowanie raportu końcowego.
Przesłanie emailem raportu Kobize. 
Cena do uzgodnienia.


Oferujemy pełną obsługę w zakresie raportów KOBiZE:
- założenie konta w krajowej bazie w imieniu zakładu,
- rejestracja firm z terenu całej Polski,
- raport z instalacji,
- sporządzenie raportu końcowego dla firmy,
- sprawozdanie do KOBiZE,
- pomoc w wypełnianiu raportów,
- KOBiZE sprawozdania,
- obsługa bieżąca firmy, wypełnienie raportów zaległych i bieżących,
- dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
 
Oferujemy obsługę w zakresie administrowania kontem CRO - fgazowym.

Założenie konta w Centralnym Rejestrze Operatorów, fgazy.
Założenia karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń.
Zgłoszenie instalacji do CRO, sprawozdanie BDS,
Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.
Prowadzenie dokumentacji, obsługa systemu, pomoc.
Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?
Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania urządzeń ?
Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń ?

Jakie urządzenia mogą być objętę obowiązkiem zgłoszenia (f-gazy)?
- lodówki, chłodnie, zamrażarki,
- klimatyzatory, klimatyzacja samochodowa,
- pompy ciepła
- gaśnice, 
- inne urządzenia zawierające czynnik objęty obowiązkiem fgazowym.Naliczanie opłat z ochrony środowiska w firmie.

Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.), za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem.
obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Informacja o opłatach środowiskowych.

Opłaty środowiskowe:
- opłaty środowiskowych za korzystanie ze środowiska,
- obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
- obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,

Sprawozdania z odpadów:

- o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,
- o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
- o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz 
wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory.

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Gospodarka odpadami w firmie.  www.omegaplus.home.pl/gospodarkaodpadami/
Karta informacyjna przedsięwzięcia. www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/
Pozwolenia na emisje.  www.omegaplus.home.pl/pozwolenienaemisje/