BDO

Uwaga nowy obowiązek dla firm, zakładów, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami:
Ministerstwo Środowiska poinformowało o uruchomieniu strony internetowej poświęconej BDO – internetowej bazy danych o odpadach, której zadaniem będzie między innymi usystematyzowanie obrotu gospodarki odpadami. Pod adresem
https://www.bdo.mos.gov.pl  dostępna jest internetowa baza danych o odpadach. Baza będzie rozwijana systematycznie, pierwszy jej element, jest rejestr przedsiębiorców.
Zgodnie z ustawą o odpadach w BDO będą gromadzone informacje dotyczące wielu sektorów związanych z gospodarką i obrotem odpadami. Baza będzie zawierać m.in. informacje o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach a także dane dotyczące odpadów z nich powstających. Kolejną nowością będą również dane związane z osiąganymi poziomami zbierania, odzysku, recyklingu. Baza będzie też również dla przedsiębiorców platformą do prowadzenia ewidencji odpadów, będzie obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz będzie zawierać dane na temat sposobu ich zagospodarowania.

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie
Zgodnie z ustawą o odpadach Art. 73. 1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:
1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
2) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
3) wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
4) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; import aut sprowadzanie samochodów z zagranicy.
5) wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.


Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawiera również linki do Rejestrów prowadzonych w państwach członkowskich UE (innych niż Rzeczpospolita Polska)
Załączniki do rozporządzenia
Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie z rejestru.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO ?
Kto powinien złożyć sprawozdanie.
Wzór złożenia wniosku jest dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach liczy aż 59 stron.
Jak wypełnić zgłoszenie ?

Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Ewidencja kart przekazania odpadów.
pytania, problemy , rozwiązanie trudności przy wypełnianiu, rejestracja zakładu.


Cena wykonania zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu.

Cennik usługi do uzgodnienia.
Ochrona środowiska.


Obsługujemy klientów z wszystkich województw:

dolnośląskie, Wrocław, kujawsko-pomorskie, Toruń, Bydgoszcz, lubelskie, lublin, lubuskie, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, łódzkie, Łódź, małopolskie, Kraków, mazowieckie, Warszawa, opolskie, opole, podkarpackie, Rzeszów, podlaskie, Białystok, pomorskie, Gdańsk, śląskie, Katowice, świętokrzyskie, Kielce, warmińsko-mazurskie, Olsztyn, wielkopolskie, Poznań, zachodniopomorskie, Szczecin.


tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Opłaty środowiskowe http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/
Porady z ochrony środowiska www.omegaplus.home.pl/poradyochronysrodowiska/
Karta informacyjna przedsięwzięcia www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/ 
Raporty do KOBIZE www.omegaplus.home.pl/kobize/